Zákon č. 428/2002

POZOR!!!     OBEC Vyšný Žipov

chránená kamerovým systémom

Podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom.

POZOR!!! Obec je kamerovaná obecným kamerovým systémom

 

Žipovské Noviny

Odvoz odpadu 2019

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Stred obce

Vítame Vás na našich nových obecných stránkach. Postupne ich naplňame a budeme vďační za Vaše názory a nápady na ich vylepšenie.

 

Vyšný Žipov je obec je doložená z roku 1363 ako Kysisop, neskôr ako Isopov, Kisysopou (1410), Slowensky Žipow (1773), Vyšný Žipov (1948); po maďarsky Tapolyizsép.

 

Obec patrila panstvu Skrabské, neskôr Čičava, v 18. storočí komore. V roku 1443 mala 31 usadlostí, v roku 1787 mala obec 57 domov a 472 obyvateľov, v roku 1828 mala 64 domov a 487 obyvateľov. Zaoberali sa drevorubačstvom, povozníctvom. Mnohí sa zúčastnili na roľníckom povstaní v roku 1831 a spustošili mestský kaštieľ. Za účasť na povstaní bol popravený Ján Orács.

 

Obec Vyšný Žipov a jej chotár sa nachádza v nadmorskej výške od 140 do 297 m. V strede obce bola nameraná nadmorská výška 155 m n.m. Obec sa rozprestiera v severnom cípe Toplianskej nivy pod úpätím Beskydského predhoria v časti, kde hraničí Hanušovská pahorkatina s Merníckou pahorkatinou.Chotár je zväčša odlesnený a menší lesný porast sa nachádza v jeho východnej časti. V tomto poraste prevládajú dubohrabiny.

 

V katastri obce sa nachádza pozostatok pôvodného koryta rieky Tople – mŕtve rameno, ktoré je vyhlásené za chránený prírodný výtvor (CHPV) s pôvodnou pobrežnou vegetáciou a vodnými druhmi rastlín. Mŕtve rameno je vhodným prostredím pre liahnutie sa obojživelníkov – skokanov, ropúch a kuniek.

 

Vyšný Žipov je známy bohatou vegetáciou aj v intraviláne. Najviac ozdobných krovín a drevín je v areáli základnej školy, ktorá sa zameriava na pestovanie našich aj introdukovaných druhov.

SHMU

Mapový portál

Videovizitka obce

Vývoz TKO a triedeného zberu odpadov na rok 2019