Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Stránka

  • 1

Výzva na predkladanie ponúk

Výstavba detského ihriska pre potreby obce a MŠ vo Vyšnom Žipove

20. 7. 2018 Zobraziť viac

Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Vyšný Žipov

Výzva na predkladanie ponúk – podlimitná zákazka – uskutočnenie práce
Súťažné podklady

27. 3. 2017 Zobraziť viac

Výzva na zakázku s nískou hodnotou

Plynofikácia budovy na ihrisku "Odberné plynové zariadenie - Športová budova na ihrisku!

7. 11. 2016 Zobraziť viac

Výzva - Zákazka na poskytnutie služby. Zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9 .

Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Rekonštrukcia Kultúrno-správnej budovy v obci Vyšný Žipov.

12. 2. 2016 Zobraziť viac

Stránka

  • 1