Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

A9985698

30,00 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Vyšný Žipov

06.06.2016

Dodatok k zmluve č.A9985698

9230024

30,00 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Vyšný Žipov

05.09.2016

Zmluva o údržbe a servise

Zmluva č.132016

0,02 EUR

DD21 S.R.O.

Obec Vyšný Žipov

11.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov ZŠ

Zmluva o nájme nebytových priestorov

200,00 EUR

Súkromná ZUŠ

Obec Vyšný Žipov

24.10.2016

Dodatok č.1 k Zmluve ZLP-2016-0678

Dodatok č.1 k zmluve ZLP-2016-0678

1 170,00 EUR

DEUS

Obec Vyšný Žipov

11.11.2016

Zmluva na poskytovanie služieb PZS

Zmluva na poskytovanie služieb PZS

200,00 EUR

Ing. Mária Gajdošová

Obec Vyšný Žipov

22.11.2016

Zmluva o poskytovaní FP

Zmluva o poskytovaní FP

150,00 EUR

Mesto Vranov nad Topľou

Obec Vyšný Žipov

25.11.2016

Zmluva o dielo č.25112016

Zmluva o dielo č.25112016

4 986,47 EUR

Primatherm s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

12.12.2016

Zmluva o združenej dodávke plynu

Zmluva o združenej dodávke plynu

25,42 EUR

Innogy Slovensko s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

20.12.2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

620,00 EUR

Ing. Pavol Gurbaľ

Obec Vyšný Žipov

01.01.2017

Zmluva o zabezpečení plnenia úloh DHZ

Zmluva o zabezpečení plnenia úloh DHZ

0,00 EUR

Obec Skrabské

Obec Vyšný Žipov

01.01.2017

Zmluva č.0102017 o nájme nebytových priestorov

Zmluva č.0102017 o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR

Obec Skrabské

Obec Vyšný Žipov

03.01.2017

Zmluva o dielo č.01012017

Zmluva o dielo č.01012017

3 900,00 EUR

INGPRO spol. s r.o.

Obec Vyšný Žipov

01.02.2017

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu

Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozloži

33,00 EUR

EM-SA s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

10.02.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/216

513 044,40 EUR

Ministerstvo životného prostredia SR

Obec Vyšný Žipov

13.02.2017

Zmluva o uverejnení inzercie

QUO-32387-S9F5/1

120,00 EUR

MEDIATEL SPOL. S R.O.

Obec Vyšný Žipov

22.02.2017

Kúpna zmluva č.Z20176924_Z

č.Z20176924_Z

11 158,56 EUR

LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

24.02.2017

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke

0,00 EUR

MV SR

Obec Vyšný Žipov

01.03.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 17022017

7 800,00 EUR

Ing. arch. Ľ. Naňák

Obec Vyšný Žipov

14.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb 034/2017

0342017

1 140,00 EUR

Support and Consulting s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

28.04.2017

Zmluva o nájme nehnuteľností

Zmluva o nájme nehnuteľností

79,15 EUR

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Skrabské

Obec Vyšný Žipov

16.05.2017

Zmluva o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva

2000734

282,00 EUR Dvestoosemdesiatdve Eur

Remek s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

02.06.2017

Dodatok k zmluve č.A3053047

10071076

139,50 EUR

Orange Slovensko a.s.

Obec Vyšný Žipov

08.06.2017

Zmluva o službách

05062017

15,00 EUR

MUDr. Tiborr Kočiško

Obec Vyšný Žipov

16.06.2017

Zmluva o spracovaní os. údajov

Zmluva o sprac. os. údajov

Nula

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Obec Vyšný Žipov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: