Menu
ObecVyšný Žipov
Obec Vyšný Žipov

Kontakty

Adresa

Obecný úrad
Vyšný Žipov č. 83
094 33
 

Úradné hodiny

Po  7:30 - 12:00    13:00 - 15:30
Ut   7:30 - 12:00    13:00 - 15:30
St   7:30 - 12:00    13:00 - 15:30
Št   Neúradný deň    
Pi   7:30 - 12:00    13:00 - 15:30

Obec Vysný Žipov

Telefón: 057/449 11 13
E-mail: obec@vysnyzipov.sk

Starosta: Mgr. Miroslav Ondič
Tel.: 057/44 91 113: Mob.: 0918 383 487
E-Mail: starosta@vysnyzipov.sk

Matrika Vyšný Žipov

Pracovníčka OcU: Emília Balogová
Tel.: 057/44 91 113
E-Mail: matrika@vysnyzipov.sk

Učtovníctvo a fakturácie

Pracovníčka OcU: Bc. Katarína Kachmanová
Tel.: 057/4491 113
E-Mail: uctaren@vysnyzipov.sk

Podateľna a dane

Pracovníčka OcU: Mgr. Eva Oráčová
Tel.: 057/4491 113
E-Mail: podatelna@vysnyzipov.sk

Terénna sociálna práca

Terénna soc. pracovníčka: Mgr. Mária Hrušková
Tel.:  057/4491 113
E-Mail: tsp@gmail.com

IČO: 00332950       
DIČ: 2020631932
číslo účtu: SK21 5600 0000 0088 1475 2005
banka: Prima banka Slovensko, a.s.
 

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Vranovský
Počet obyvateľov: 1 197
Rozloha: 933 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1321

Všeobecné informácie: obec@vysnyzipov.sk
Podateľňa: podatelna@vysnyzipov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@vysnyzipov.sk

Sekretariát: Mgr. Eva Oráčová

Kompetencie:

Obec Vyšný Žipov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Vyšný Žipov je zriadený na Obecnom úrade v Skrabskom.

 

Dôležité kontakty

TIESŇOVÉ VOLANIA:

• Integrovaný záchranný systém: 112
• Polícia: 158
• Záchranná zdravotná služba: 155
• Hasiči: 150

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

• Plynárne: Slovenský plynárenský podnik, a.s. - pobočka: ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné
- poruchy v dodávke plynu: 0850 111 727
- zákaznícka linka: 0805 111 363

• Elektrárne: Východoslovenská energetika, a.s. - pobočka: Námestie slobody 61, 066 01 Humenné
- poruchy v dodávke elektriny: 0850 123 333
- zákaznícka linka: 0850 123 333

• Vodárne: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - pobočka:  ul. Mlýnska 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
- poruchy v dodávke vody: 057/4871 420
- zákaznícka linka: 057/4871 777

• Ohlasovňa porúch telefónnych prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

• ÚPSVaR: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/244 5 999

• Sociálna poisťovňa: ul: Rázusová 128, 093 18 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/48 61 411

• Mestský úrad Vranov nad Toľou: ul Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
- tel. kontakt: 057/442 25 51

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE:

• ZP Dôvera: Námestie slobody 6, 093 22 Vranov nad Topľou
- zákaznícka linka:  0850 850 850

• Všeobecná ZP: ul. Hronského 1166,  093 43 Vranov nad Topľou
- tel. kontakt: 057/282 44 21
- zákaznícka linka: 0850 003  003

• ZP Union:  ul. M. R. Štefánika 146, 093 01 Vranov nad Topľou
- zákaznícka linka: 085 003 333

• NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica, n.o.: ul. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/4865 111, 057/4422741  

Toto webové sídlo www.vysnyzipov.ocu.sk spravuje Obec Vyšný Žipov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Kontakt

Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie

Maľovanka obce Vyšný Žipov

Maľovanka obce Vyšný Žipov

Odkaz na stránku

Mapa obce

Zákon č. 428/2002

POZOR!!!     OBEC Vyšný Žipov

chránená kamerovým systémom

Podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom.

POZOR!!! Obec je kamerovaná obecným kamerovým systémom

Sviatok a výročie

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Hlásenie obecného rozhlasu

SHMU

Žipovské noviny

Žipovské Noviny

Obec
Vyšný Žipov