Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

Kontakt

Obecný úrad
Vyšný Žipov č. 83
094 33

 

Úradné hodiny

Pondelok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30
Štvrtok Neúradný deň  
Piatok 7:30 - 12:00 13:00 - 15:30

Obec Vysný Žipov

Telefón: 057/449 11 13
E-mail: obec@vysnyzipov.sk

Starosta: Mgr. Miroslav Ondič
Tel.: 057/44 91 113: Mob.: 0918 383 487
E-Mail: starosta@vysnyzipov.sk

Matrika Vyšný Žipov

Pracovníčka OcU: Emília Balogová
Tel.: 057/44 91 113
E-Mail: matrika@vysnyzipov.sk

Učtovníctvo a fakturácie

Pracovníčka OcU: Bc. Katarína Kachmanová
Tel.: 057/4491 113
E-Mail: uctaren@vysnyzipov.sk

Podateľna a dane
Pracovníčka OcU: Mgr. Eva Oráčová
Tel.: 057/4491 113
E-Mail: podatelna@vysnyzipov.sk

Terénna sociálna práca

Terénna soc. pracovníčka: Mgr. Mária Hrušková
Tel.:  057/4491 113: Mob: 907 999 868
E-Mail: tsp@gmail.com

IČO: 00332950        DIČ: 2020631932
číslo účtu: SK21 5600 0000 0088 1475 2005
banka: Prima banka Slovensko, a.s.

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľou
Región: Vranovský
Počet obyvateľov: 1 197
Rozloha: 933 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1321

Všeobecné informácie: obec@vysnyzipov.sk
Podateľňa: podatelna@vysnyzipov.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: obec@vysnyzipov.sk

Sekretariát: Mgr. Eva Oráčová

Toto webové sídlo www.vysnyzipov.ocu.sk spravuje Obec Vyšný Žipov a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Kompetencie:

Obec Vyšný Žipov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre Obec Vyšný Žipov je zriadený na Obecnom úrade v Skrabskom.

Technický prevádzkovateľ:
webex media, s.r.o.

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk