Zákon č. 428/2002

POZOR!!!     OBEC Vyšný Žipov

chránená kamerovým systémom

Podľa zákona č. 428/2002 z.z. § 10 ods.7 o ochrane osobných údajov je obec monitorovaná kamerovým systémom. Tento zákon ešte dopĺňa Občiansky zákonník č.40/1964 §12.

POZOR!!! Obec je kamerovaná obecným kamerovým systémom

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
  • hu

Obsah

VZN č. 2/2017 - vyhlásenie Územného plánu obce Vyšný Žipov VZN č. 2/2017 - vyhlásenie Územného plánu obce Vyšný Žipov - 2 časť
 

Územný plán obce Vyšný Žipov

Tabuľky

Texty

Výkresy